ชาวสวนยางพารา เสนอ 8 ข้อ เรียกร้องแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

เกษตรกรสวนยางจากหลายพื้นที่ ได้เดินทางเข้าพบพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง ให้แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
              
โดยนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า การเดินทางเข้าพบรัฐมนตรีในวันนี้ มีการนัดหมายกันล่วงหน้า เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหายางพารา 8 ข้อ หลังจากที่ได้รวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มเกษตรกรสวนยางก่อนหน้านี้ โดยเห็นว่าแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ โดยระดับราคาอยู่ที่ 40-43 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท นั้นจะต้องรื้อระบบซื้อ-ขายยาง, การบริหารการตลาด และการชี้นำราคายางใหม่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้การยางฯ ถอนหุ้นออกจากบริษัทร่วมทุน และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในบริษัทร่วมทุน ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาราคายางได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้เกษตรกรสวนยางกว่า 1,600,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ
              
ซึ่งนอกเหนือจากกลุ่มตัวแทนของสภาพเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ยังมีตัวแทนชาวสวนยางอีกหลายกลุ่ม กำลังทยอยเข้าหารือ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในขณะนี้

Tag : ยางพาราตกต่ำ ราคายางพารา