ห้ามมีส่วย นายกฯ สั่ง กอ.รมน. จัดระเบียบเจ้าหน้าที่รัฐ

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 14:43 น.

Views

พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการ และหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน จึงได้มอบหมายให้ กอ.รมน. โดย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้สั่งการ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ประสานศูนย์ดำรงธรรม และ ป.ป.ช.จังหวัด ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานราชการว่ามีการทุจริตหรือไม่ โดยให้รายงานตรงกับ กอ.รมน. ก่อนส่งต่อไปยังรัฐบาล ซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการครั้งแรกของ กอ.รมน. กับทางจังหวัด

นอกจากนี้ กอ.รมน. ยังคงการดำเนินการเรื่องการจัดระเบียบสังคมให้เกิดความเรียบร้อย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ในการให้ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งผ่านสายด่วน กอ.รมน. 1374 ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำให้มีการประสานกับตำรวจในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

Tag : กอ.รมน. ทุจริต ข้าราชการ