ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ระงับเที่ยวบินไปอินเดีย เฝ้าระวังปัญหาหมอกควันพิษ

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 18:10 น.

Views

สายการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ประกาศระงับเที่ยวบินทุกเที่ยวที่จะเดินทางไปอินเดียชั่วคราว เนื่องจากปัญหาหมอกควันในอินเดีย

จากปัญหาวิกฤตมลพิษทางอากาศ ในอินเดีย ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้สายการบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ สั่งระงับการบินทุกเที่ยว จากสนามบินนานาชาตินวร์ก ในรัฐนิวเจอร์ซี ไปยังกรุงนิวเดลี ของอินเดีย เนื่องจากปัญหาหมอกควันพิษเข้าขั้นวิกฤต จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่หายใจเข้าไป โดยทางสายการบิน ได้ลงข้อความผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท ขอยกเลิกเที่ยวบินที่จะเดินทางไปกรุงนิวเดลี ของอินเดียโดยทางสายการบิน จะเฝ้าสังเกตการณ์ ปัญหาหมอกควันพิษในอินเดียอย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำให้ผู้ที่ต้องการเดินทางไปอินเดียตรวจสอบความคืบหน้าของเที่ยวบินที่จะเดินทางด้วย

Tag : รอบรั้วเอเชีย ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ระงับเที่ยวบินอินเดีย อินเดีย ปัญหาหมอกควันพิษ