ชาวสวนยางพาราพอใจสั่งตั้งกรรมการสอบการยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 16:25 น.

Views

หลังเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนมาก รวมตัวเดินทางเข้าพบ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ และปลดผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหายางพาราได้ตรงจุด และแฝงความไม่โปร่งใส รวมทั้งขอให้ยกเลิกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่มีภาคเอกชนรายใหญ่ 5 บริษัท และ กยท.เข้าร่วมหุ้น เพื่อรับซื้อยางของเกษตรกร โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการชี้นำราคาตลาดนั้น

ภายหลังการหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกผู้ว่า กยท. และประธานคณะกรรมการบริหาร เข้าชี้แจง พร้อมสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว โดยรายงานผลให้ทราบภายใน 7 วัน โดยหากพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการทันที

ส่วนการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ชาวสวนยางต้องการให้รัฐบาลประกาศใช้อำนาจมาตรา 44 เพื่อนำยางไปใช้ในประเทศตามที่ตั้งเป้าไว้ 100,000 ตัน เชื่อว่าจะช่วยระบายยางออกจากตลาดได้ประมาณ 20% และจะทำให้ตลาดมีความสมดุลมากขึ้น รวมทั้งจัดระบบบริหารจัดการยางใหม่ ทั้งด้านการตลาดและระบบชี้นำราคา รวมไปถึงการแก้กฎหมายลูก เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางอย่างยั่นยืน