พล.อ.ประวิตร สั่งเร่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์ แรงงานผิดกฎหมาย

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 16:25 น.

Views

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมชาวต่างชาติ ที่เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ พร้อมตรวจสอบระบบข้อมูลเข้า-ออก บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและอาศัยโดยการอนุญาตสิ้นสุด หรือโอเวอร์ สเตย์ รวมถึงตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐจากชาวต่างชาติ หากพบผู้กระทำผิดจริงจะต้องถูกลงโทษทางกฎหมายทันที

ส่วนในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน พลเอกประวิตร สั่งเร่งดำเนินการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานผิดกฎหมายอย่างเร่งด่วน เพื่อให้อันดับการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ดีขึ้น และสหภาพยุโรป ปลดใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Finishing) ของไทยต่อไป

หลังจากล่าสุดสหรัฐอเมริกา เลื่อนอันดับประเทศไทยเรื่องการใช้แรงงานเด็ก จากประเทศที่มีความสำเร็จระดับปานกลาง เป็นประเทศที่มีความสำเร็จระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในการจัดอันดับ ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทย

Tag : ปัญหาค้ามนุษย์