ประชาชนเดินทางไปแสดงความเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 16:25 น.

Views

โดยที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานเขต  50 เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งทั่วประเทศ จัดสถานที่และบุคลากร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถาม 4+6 ที่เป็นการรวมคำถาม 4 ข้อแรก และ 6 ข้อล่าสุดของนายกรัฐมนตรี ซึ่งประชาชนต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ กรอกเลขประจำตัว 13 หลักด้วย

ด้านนายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ใช้กลไกต่างๆ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางพร้อมสั่งห้ามชี้แนะคำตอบอย่างเด็ดขาด 

โดยการตอบคำถามครั้งนี้ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการรับฟังความเห็น  และให้แต่ละจังหวัดสรุปผลการตอบแบบสอบถามทุก 10 วัน ก่อนที่กระทรวงมหาดไทยจะสรุปส่งนายกรัฐมนตรีต่อไป 

สำหรับการปลดล็อกกิจกรรมทางการเมืองนั้น ล่าสุดพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยอมรับจะปลดล็อกเฉพาะบางส่วนเท่านั้น เพื่อรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่น

ทั้งนี้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ก็พร้อมเร่งพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 พร้อมเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญระบุว่า ให้การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของ กกต. แต่จะมอบให้หน่วยงานอื่นจัดการเลือกตั้งแทนก็ได้

สำหรับความชัดเจนในการจัดเลือกตั้งนั้น กกต.แสดงความกังวลอาจมีปัญหาให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะในมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง  ซึ่ง กกต.ได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าให้องค์กรใดจัดการเลือกตั้ง  ดังนั้น  คสช.ควรรอให้เกิดความชัดเจนก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง