นายกฯ เสนอแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียน 3 ข้อ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 20:04 น.

Views

นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียน 3 ข้อ ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 พร้อมแสดงบทบาทสำคัญร่วมกับอาเซียน ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงในภูมิภาค โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี งการขับเคลื่อนอาเซียน ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ประชุมสุดยอดอาเซียน