การบินไทย เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ขาดทุนพุ่งกว่า 1,800 ล้านบาท

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

บริษัท การบินไทย เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ประจำปี 2560 โดยยอดขาดทุนพุ่งไปกว่า 1,800 ล้านบาท

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมกว่า 46,900 ล้านบาท จากรายได้ค่าโดยสาร ตามสัดส่วนการขนส่งผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 14.9% และน้ำหนักส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น 2,470 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 46,189 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,227 ล้านบาท คิดเป็น 2.7% เนื่องจากค่าน้ำมันเครื่องบินปรับสูงขึ้น และเป็นผลจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ส่งผลให้ยอดขาดทุนสุทธิพุ่งถึง 1,825 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 224 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งยอดขาดทุนอยู่ที่ 1,601 ล้านบาท
   
ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย ยังคงดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรระยะที่ 3 ด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยล่าสุดได้รับมอบเครื่องบินเช่าดำเนินงานเพิ่มขึ้นอีก 4 ลำ ทำให้มีจำนวนเครื่องบินที่ใช้ในการดำเนินงานรวม 99 ลำ เมื่อเทียบกับเมื่อช่วงสิ้นปีที่แล้ว โดยอัตราการใช้ประโยชน์เครื่องบินต่อวัน ในช่วงไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 4.3% หรือกว่า 12 ชั่วโมง, ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 7.9% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยอยู่ที่ 78.2% สูงกว่าปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 73.5% จำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 5.99 ล้านคน

Tag : การบินไทยขาดทุน การบินไทย