เดินหน้าประเทศไทย : นวัตกรรมอัจฉริยะแรงผลักดันจากอุทยานวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 19:02 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : นวัตกรรมอัจฉริยะแรงผลักดันจากอุทยานวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
พิธีกร : กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา, ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 13 พย 60 กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ นวัตกรรมอัจฉริยะแรงผลักดันจากอุทยานวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค