ชาวบ้านวังน้ำเย็น ร้องทุกข์! คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนโกงเงิน 2 ล้าน : สนามข่าวร้องทุกข์

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 07:18 น.

Views

ตัวแทนชาวบ้านเกือบ 20 คน ทุกหมู่บ้านในตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เข้าร้องทุกข์สื่อ หลังลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนยกตำบลกว่า 1,000 คน อ้างคณะกรรมการกองทุนยักยอกเงิน จำนวน 2 ล้านบาท และไม่จ่ายเงินสวัสดิการเต็มจำนวน ลงสนามข่าวกับคุณกุณชนิตา กุญชร ณ อยุธยา

ทีมสนามข่าวร้องทุกข์ ลงพื้นที่ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว กับปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของตัวแทนชาวบ้าน 17 หมู่บ้าน จาก 21 หมู่บ้าน โดยเล่าให้ทีมข่าวฟังถึงปัญหาโกงเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาหลังใน หรือกองทุนวันละบาท ของคณะกรรมการกองทุน

โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน หรือ กองทุนวันละบาท คือหนึ่งในโครงการของภาครัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน โดยเก็บออมเงินไว้วันละบาท หรือลดรายจ่ายลงวันละ 1 บาท เก็บออมไว้รวมกัน ให้เกิดสวัสดิการการเกิด การเจ็บป่วย การชราภาพ รวมทั้งพิการหรือทุพพลภาพ และเสียชีวิต โดยรัฐจะสนับสนุนเงินสมทบส่วนหนึ่ง

ซึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ตำบลตาหลังใน มีสมาชิกกว่า 1,000 คน เมื่อทวงถามเงินสวัสดิการเต็มจำนวนจากคณะกรรมการ ก็อ้างแต่เพียงว่าบริหารกองทุนล้มเหลว ไม่มีเงินมาคืน โดยกองทุนนี้ดำเนินการมานาน 10 ปี มีเงินสะสมจำนวนกว่า 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ กลุ่มชาวบ้านลงลายมือชื่อเข้าแจ้งความและฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์กับกลุ่มคณะกรรมการกองทุน โดยศาลจังหวัดสระแก้วนัดสืบพยานโจทก์ ฟังคำพิพากษาในวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2561 และร้องต่อกระทรวงยุติธรรม ให้เข้ามาตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินทั้งหมดอีกครั้ง เพราะต้องการใช้เกิดความเป็นธรรมและได้รับเงินทั้งหมดคืน

กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา รายงาน

Tag : สนามข่าว 7 สี คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการโกงเงิน ถูกโกงเงิน โกงเงินกองทุนสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการ วังน้ำเย็น กองทุนสวัสดิการชุมชน