สำนักธรณีวิทยาลำปาง เปิดเผยผลดินทรุด จ.ลำปาง

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

จากกรณีเกิดดินทรุดตัวในพื้นที่หมู่บ้านห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และส่งผลกระทบกับโครงสร้างบ้านเรือนประชาชน 9 หลังคาเรือน และพื้นที่ดังกล่าวถูกประกาศเป็นพื้นที่อันตราย ชาวบ้านต้องอพยพออกจากบ้านไปอาศัยอยู่ที่อื่นเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยกรมทรัพยากรธรณี ได้เข้าไปเจาะดินสำรวจที่ระดับความลึก 20 เมตร ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  

นายเด่นโชค มั่นใจ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 ลำปาง เปิดเผยว่า ดินที่ความลึก 20 เมตร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มีเพียงดินด้านบนที่ความลึก 1 - 2 เมตร ที่เกิดการเลื่อนไถลในปริมาณ 25,000 คิว ในพื้นที่ 8 ไร่ ซึ่งสรุปสาเหตุได้ว่า การทรุดตัวของดินเกิดจากฝนที่ตกลงมาในช่วงก่อนเกิดเหตุทำให้ดินด้านบนไม่แน่นและเกิดไถลตัวลง ซึ่งได้แจ้งจังหวัดลำปาง ให้รื้อถอนบ้านออก และต้องขุดดินที่ไถลตัวออกไปในระดับ 2 เมตร ก่อนที่จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลาดชันอยู่ใกล้ลำห้วย จึงจำเป็นต้องปักแนวเสาคอนกรีต เพื่อให้ให้ดินแน่นมากขึ้น