จัดตั้งโรงเรียนนักบินฝนหลวงให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 ปี

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางรวบรวมหลักเกณฑ์ เพื่อก่อตั้งโรงเรียนนักบินและฝนหลวง รวมทั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฝน ให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่องค์กรดัดแปลงสภาพอากาศชั้นนำระดับโลก ที่ต่างประเทศสามารถส่งนักบิน นักวิชาการ มาร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวงจากประเทศไทย

และเนื่องในโอกาส วันนี้เป็นวันฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 โดยจัดแสดงนวตกรรมใหม่ๆ เช่น อากาศยานไร้คนขับ นำมาใช้ทำฝนหลวง, ผลงานวิจัยทำจรวดฝนหลวงที่มีความสำเร็จแล้ว จะนำไปทดลองปฏิบัติการสภาพอากาศจริง ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ปีหน้า
 
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องเล่าความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง ผ่านการถ่ายทอดจาก 5 พระอัจฉริยภาพกับเทคโนโลยีฝนหลวง ผ่านระบบ AR Application นิทรรศการศาสตร์พระราชา การสานต่อโครงการพระราชดำริต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย