โครงการสานพลังประชารัฐพัฒนาการศึกษา

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (connext ed) ครั้งที่ 4 ซึ่งมีภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้บริหารระดับสูงจาก 12 องค์กร ก่อตั้งโครงการ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในการจัดโครงการปีแรก จุดประกายสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัล

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชนระบุว่า การดำเนินโครงการในปีแรก มีผู้นำคนรุ่นใหม่ 711 คน จาก 12 องค์กร ช่วยผลักดันให้ขับเคลื่อนไปได้ทั้ง 3,351 โรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนได้เข้าถึงชุดอุปกรณ์ไอทีและสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 39,829 ห้อง และพัฒนาคุณภาพคน สร้างเด็กดี เด็กเก่ง กว่า 750,000 คน ควบคู่กับการปั้นครูมืออาชีพอีกกว่า 36,000  คน

สำหรับแนวทางในการดำเนินโครงการต่อจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษา เชื่อมโยงจากส่วนกลางและในพื้นที่ ผ่านการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนประชารัฐ เพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน