เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการฉ้อโกงข้าวเปลือก จ.กำแพงเพชร

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 02:04 น.

Views

นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำหน่วยเฉพาะกิจ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หลังเกษตรกรร้องเรียน ว่าถูกพ่อค้าคนกลางฉ้อโกงค่าข้าวเปลือก ที่นำไปขายให้ แต่ไม่จ่ายเงินให้กับเกษตรกร รวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าของลานรับซื้อข้าวเปลือกกับเกษตรกรแล้ว แต่ยังมีเกษตรกรอีก 11 คน ที่ยังไม่ได้รับเงินตามกำหนด

ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จะเร่งหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกษตรกรถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจะดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เพื่อความเป็นธรรมกับเกษตรกร