ก.มหาดไทย สรุปตัวเลขผู้ไปแสดงความเห็นประเด็นคำถาม 4+6 วันแรก

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

เป็นการสรุปผู้แสดงความคิดเห็นประเด็นคำถาม 4+6 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน หรือวันแรกของการเปิดรับฟังความเห็น ซึ่งพบว่าที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย มีผู้ไปแสดงความเห็น 9 คน ที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาล 4 คน ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร 1,718 คน และที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และจังหวัดอีก 17,849 คน รวมเมื่อวานนี้มีผู้ไปแสดงความเห็นทั่วประเทศ 19,580 คน

สำหรับจังหวัดที่มีผู้แสดงความเห็นมากที่สุด คือ นครราชสีมา สกลนคร และขอนแก่น ส่วนที่ไปแสดงความเห็นน้อยที่สุด คือ ระนอง ทั้งนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งให้ทุกจังหวัดใช้กลไกประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนไปแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง                             

ขณะที่ พลตรีพีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ซึ่งประสานกับศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ยืนยันไม่มีการเกณฑ์คนไปแสดงความเห็น 6 คำถามของนายกรัฐมนตรี ตามที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุ โดยยืนยันทั้งหมดเป็นไปตามธรรมชาติและวิถีชีวิตของประชาชน ของคนในพื้นที่ 

ส่วนการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. วันนี้เป็นการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครทั้ง 41 คน เพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นการตัดตัวนัดแรก ขณะที่ฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ และให้ยืนยันคุณสมบัติกลับมายังคณะกรรมการสรรหา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน

สำหรับการสรรหา กกต.ชุดใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็น กกต. จำนวน 5 คน และการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาอีก 2 คน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ธันวาคม จากนั้นส่งรายชื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ให้ความเห็นชอบภายใน 45 วัน

Tag : กระทรวงมหาดไทย เปิดรับฟังความเห็น