นายกรัฐมนตรี ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน วันสุดท้าย

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

วันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม ยังคงมีการประชุมอีก 6 เวที โดยการประชุมสุดยอดอาเซียน +3 ครั้งที่ 20 นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงชื่นชมความสำเร็จของความร่วมมือในกรอบอาเซียน +3 ในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมา ถือเป็นกรอบความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดกรอบหนึ่ง ที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง พร้อมสนับสนุน ให้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ระหว่างประเทศอาเซียน +3 ในอีก 20 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลี โดยพัฒนาแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนอาเซียน +3 ด้านความเชื่อมโยง เน้นการจัดทำโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งจะช่วยให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการรวมตัวที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

พร้อมเห็นว่าประเทศ +3 ควรใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของประชาคมอาเซียน ด้วยการเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนในอาเซียน ให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย และหวังจะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี การค้นคว้าวิจัย และการเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาต่างๆ เป็นพื้นฐานสำหรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจต่อเนื่องในระยะยาว

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่าจะสร้างพื้นฐานที่จะยกระดับอาเซียน +3 ให้เป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก เพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีความเข้มแข็งและความร่วมมือในด้านต่างๆ ภายใต้กรอบอาเซียน +3 ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก รักษาสถานะ และพลวัตด้านเศรษฐกิจ ให้ยั่งยืนต่อไปในระบบเศรษฐกิจโลก