Green Report : ชุมชนอาข่าหวงแหนสิ่งแวดล้อม

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

ดอยสะโง้ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่ขึ้นมาสัมผัสอากาศเย็น ชมหมอกยามเช้า แสงแรกของพระอาทิตย์และวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นแม่น้ำโขง และรอยต่อ 3 ประเทศ ได้อย่างชัดเจน

ไม่เพียงแค่นี้ นักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว โดยเฉพาะดอกเก๊กฮวย ที่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนด้วย

นายทวีพงค์ สะโง้ ผู้ประสานงานและดูแลแหล่งท่องเที่ยวบนดอยสะโง้ เล่าว่า เมื่อการท่องเที่ยวได้รับความนิยมมากขึ้น จำเป็นจะต้องมีการวางระบบการจัดการท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้กระทบกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีสมาชิกชาวเขาเผ่าอาข่า จำนวน 174 หลังคาเรือน รวมกลุ่มกันเข้ามาบริหารจัดการท่องเที่ยวด้วยกันเอง ในลักษณะ "การท่องเที่ยวเพื่อชุมชน" โดยที่ปิดกั้นกลุ่มนายทุนอย่างเด็ดขาด ที่จะนำรีสอร์ตสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมาบนดอยสะโง้ โดยจะอนุญาตให้ทำเป็นลานกลางเต็นท์ และบ้านพักของชาวอาข่า 30 หลัง ในลักษณะโฮมสเตย์เท่านั้น

นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าอาข่า การแสดงชนเผ่า การประกอบอาหารที่ยังคงใช้ฟืน เตาถ่าน เรียนรู้วัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง โดยเฉพาะชุดขันโตกที่เป็นเมนูเด็ด อาหารเพื่อสุขภาพที่ปลูกเป็นแปลงผักให้เห็นโดยไม่ใช้สารเคมี

ขณะที่รายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนมีข้อตกลงกันว่า รายได้ 20 เปอร์เซ็นต์ ที่นอกจากแบ่งให้สมาชิกแล้ว จะนำกลับสู่ชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในพื้นที่ เช่น การปลูกป่า ภาษา การแสดงวัฒนธรรม ประเพณี ชนเผ่าอาข่า เพื่อให้เยาวชนสืบทอดต่อไป

นอกจากการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว ในอนาคตบนดอยสะโง้ แห่งนี้ เตรียมจัดสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชนเผ่าอาข่า และพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร โดยใช้ดอยสะโง้ เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์

Tag : Green Report ชุมชนอาข่า