7 สีช่วยแชร์ : สัตวแพทย์จิตอาสา จ.สระบุรี

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 15:41 น.

Views

ไปดูเรื่องราวดี ๆ ที่จังหวัดสระบุรี มีสัตวแพทย์จิตอาสาที่คอยช่วยเหลือรักษาสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และสัตวแพทย์นายนี้ไม่ได้นั่งนิ่งอยู่กับที่ เขาขับรถตระเวนไปดูเลยว่าตรงไหนที่มีความเดือดร้อน อยากจะให้คุณหมอท่านนี้ช่วยบ้าง ไปติดตามเรื่องนี้กับ 7 สีช่วยแชร์

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน สัตวแพทย์จิตอาสา สัตวแพทย์จิตอาสา สระบุรี