เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 14 พ.ย.60

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 18:15 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
พิธีกร : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร, ศตกมล วรกุล

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ เดินหน้าประเทศไทย 14 พย 60 มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน รศ ดร จักษ์ พันธ์ชูเพชร ศตกมล วรกุล