มีชัย แจงขั้นตอนปลดล็อกการเมือง

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 16:27 น.

Views

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ย้ำว่าการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ รัฐบาล เสนอแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 6 ฉบับ ซึ่งในจำนวนนี้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เคยได้ยกร่างศึกษา ไว้บ้างแล้ว เพื่อให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 เพราะ ได้กำหนด กลไกการได้มาซึ่ง ผู้นำท้องถิ่น คุณสมบัติของผู้สมัครใหม่ทั้งหมด ที่จะต้องล้อกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากนั้นจะมอบให้กระทรวงมหาดไทยไปศึกษาต่อ ก่อนส่งให้รัฐบาลพิจารณา เพื่อส่งไปยัง สนช.ปรับปรุงให้สอดคล้อง ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

สำหรับการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีขั้นตอนตายตัว ขึ้นอยู่กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับ คำสั่ง คสช. บางฉบับที่ยังไม่สามารถทำให้เลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นได้

Tag : มีชัย กรธ. ปลดล็อกพรรคการเมือง