สภาวิศวกรจี้แก้กฎหมายลานจอดรถ หลังเหตุรถยนต์วิ่งชนแผงกั้น

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 16:28 น.

Views

หลังเกิดเหตุรถยนต์วิ่งชนแผงกั้น จนพลัดตกจากตัวอาคารจอดรถแห่งหนึ่ง จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ นายอมร  พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ได้นำคณะทำงานตรวจสอบความแข็งแรงของแผงกั้นรถยนต์ พบว่า แผงกั้นดังกล่าวมีความหนาเพียง 10 เซนติเมตร เสริมเหล็กตะแกรงขนาด 9 มิลลิเมตรเพียงชั้นเดียวซึ่งไม่สามารถต้านแรงกระแทกได้
              
สภาวิศวกรจึงได้จัดกลุ่มแผงกั้นรถยนต์ที่เสี่ยงอันตรายไว้ 4 ประเภท ได้แก่ แผงกั้นรถยนต์ที่ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบไม่ได้มาตรฐาน เช่น บางเกินไปหรือเสริมเหล็กน้อยไป 2.แผงกั้นรถยนต์ที่ทำจากผนังอิฐมอญ-อิฐบล็อกหรืออิฐมวลเบาที่ไม่ได้เสริมเหล็ก 3.แผงกั้นที่ทำจากผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ที่ใช้จุดยึดเชื่อมเพียง 2-3 ตำแหน่ง และ 4.แผงกั้นรถยนต์ชนิดเส้น หรือตาข่ายโลหะที่ไม่ผ่านการทดสอบ พร้อมเปิดเผยว่า บางประเทศมีการกำหนดมาตรฐานแผงกั้นรถยนต์ไว้อย่างชัดเจน เช่น ต้องทนต่อแรงกระแทกได้อย่างน้อย 3 ตันสำหรับแผงกั้นทั่วไป และทนต่อแรงกระแทงได้ถึง 24 ตัน สำหรับแผงกั้นในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่ของยานพาหนะในตัวอาคาร
              
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน รัฐบาลควรสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยระบุ ค่าแรงกระแทงแผงกั้นรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างแผงกั้นรถยนต์ตามมาตรฐานต่างประเทศ รวมทั้งคุมเข้มการตรวจสอบความแข็งแรงให้ทั่วถึง

Tag : กฎหมายลานจอดรถ