เครือข่ายฯปฏิรูปสลาก ร้องนายกฯใช้ยาแรงแก้สลากแพง

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 17:17 น.

Views

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากฯ พร้อมด้วยเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลออกมาตรการที่เด็ดขาดในการแก้ปัญหาสลากแพง 

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจการขายสลากในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 4-12 พ.ย. ใน 28 พื้นที่ ได้แก่ สี่แยกคอกวัว ตลาดมีนบุรี ตลาดบางใหญ่ ตลาดรังสิต ตลาดนัดสวนจตุจักร ปากเกร็ด นนทบุรี บางกะปิ บางนา ปิ่นเกล้า เป็นต้น พบผู้ขายสลากทั้งหมด 328 ราย มีทั้งเร่ขายและแผงประจำ โดยพบว่ามีการขายเกินราคาจำนวน 295 ราย คิดเป็น 89.9% จากจำนวนทั้งหมด อีกทั้งยังพบสลากใบเดี่ยวราคาแพงสุดอยู่ที่ใบละ 130 บาท ส่วนการรวมชุดแพงสุด คือ ชุด15 ใบ ราคา 2,500 บาท เฉลี่ยราคาใบละ 167 บาท สลากที่ขายเกินราคาส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการรวมชุด เกือบทุกร้านมีป้ายราคาขาย 80 บาท แต่ขายจริงกลับขายเกินราคาทั้งเร่ขายและแผงประจำ โดยผู้ค้าขายสลากเกินราคาบางรายยอมรับว่า รับสลากมาในราคาสูงกว่า 80 บาทจริง ซึ่งรับมาเป็นเล่มในราคาเฉลี่ยใบละ 82-85 บาท แล้วแต่จังหวะงวดนั้นๆ จึงจำเป็นต้องขายใบละ 90-100 บาท

ทางเครือข่ายฯ จึงขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปพิจารณา ดังนี้
1. ปัญหานี้สะท้อนเรื่องการยอมรับค่านิยมการโกง หากปล่อยไว้จะเป็นเชื้อร้ายฝังรากลึกในสังคม ทำให้เด็กและเยาวชนยอมรับการโกงว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งอันตรายยิ่ง
2.ขอให้พิจารณามาตรการขั้นสูงสุด แก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จ  ปิดทางพ่อค้าคนกลางและระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มที่เป็นเสือนอนกิน โดยเชื่อว่าผู้ค้ารายย่อยเป็นเพียงปลายทางของระบบที่ฉ้อฉล เป็นแพะรับบาป
3.เรียกร้องให้ใช้กลไกของภาครัฐในการรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิทธิของผู้บริโภค ไม่สนับสนุนสลากเกินราคาทุกรูปแบบ เพราะเท่ากับการสนับสนุนการโกง ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน
4.ขอให้มีการกำหนดบทลงโทษกับกลุ่มคนกลาง พ่อค้าคนกลาง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้สลากแพงทั้งระบบ รวมถึงการกำหนดมาตรการอื่นๆในการแก้ปัญหาราคาสลากแพงไว้ให้ชัดเจนในกฎหมาย

Tag : สลากแพง หวย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากฯ เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน