เครือข่ายฯ ปฏิรูปสลาก เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดแก้ปัญหาสลากแพง

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 16:28 น.

Views

กลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก นำโดยนายราเมศร ศรีทับทิม ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ และนายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เข้ายื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้ออกมาตรการขั้นเด็ดขาด แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพง พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยเห็นว่า สลากฯ เป็นสินค้าของรัฐบาล ปัญหาสลากฯ แพงสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับค่านิยมการโกง หากปล่อยไว้จะฝังรากลึกในสังคม ทำให้เยาวชนยอมรับว่า การโกงเป็นเรื่องปกติและขอให้รัฐบาลใช้เวลาที่เหลืออยู่ แก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะการปิดทางพ่อค้าคนกลาง และระบบที่เอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มที่เป็นเสือนอนกิน โดยใช้ผู้ค้ารายย่อย เป็นเพียงปลายทางของระบบ เหมือนแพะรับบาปเท่านั้น นอกจากนี้เรียกร้องให้ใช้กลไกภาครัฐรณรงค์ให้ประชาชน รักษาสิทธิไม่สนับสนุนสลากเกินราคาทุกรูปแบบ และขอให้มีการกำหนดบทลงโทษกับกลุ่มพ่อค้าคนกลางหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้สลากแพงทั้งระบบ รวมถึงกำหนดมาตรการแก้ปัญหาราคาสลากฯ แพงไว้ในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
              
ซึ่งจากการลงพื้นที่ของเครือข่ายสมาชิก พบราคาจำหน่ายสลากฯ เฉลี่ยขายกันใบละ 90-100 บาท สูงสุดใบละ 130 บาท ส่วนการรวมชุดแพงที่สุด คือชุด 15 ใบ อยู่ที่ 2,500 บาท เฉลี่ยใบละ 167 บาท โดยราคาสลากแพงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มรวมชุด