หลายหน่วยงานเร่งช่วยเหลือเกษตรกร ถูกนายทุนเงินกู้ฮุบที่ดิน

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 16:28 น.

Views

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือมาตรการและแนวทางช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ถูกเอาเปรียบจากกลุ่มนายทุน และฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ซึ่งจากการสำรวจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีลูกหนี้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากเจ้าหนี้ 8 ราย รวมกว่า 1,200 คดี ตั้งแต่ปี 2556-2560 

นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ระบุว่าสาเหตุที่ลูกหนี้ส่วนใหญ่ประสบปัญหา เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขาดความรู้ด้านกฎหมายและการทำสัญญา โดยเฉพาะสัญญาขายฝากที่ลูกหนี้เข้าใจว่าเป็นการฝากธรรมดา เมื่อนำเงินไปคืนก็จะได้ที่ดินที่นายทุนยึดไว้คืน แต่ตามกฎหมายการขายฝากทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ซื้อทันที รวมถึงการเซ็นสัญญากู้เงิน โดยไม่เขียนยอดเงิน ก็เสี่ยงจะถูกโกงได้
 
สำหรับแนวทางช่วยเหลือในเบื้องต้น จะเน้นไปที่การดึงเงินกู้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบ ผ่านธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงจะลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยกับนายทุน เจรจาขอซื้อที่ดินคืน หรือจัดสรรที่ดินให้ลูกหนี้แทน
 
ด้าน พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี DSI ระบุว่า จะหาทางช่วยเหลือทางแพ่ง อันเนื่องมาจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ใช้มาตรการทางอาญาและด้านภาษี ดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุน เจ้าหนี้นอกระบบ เพื่อตรวจสอบว่ามีการเสียภาษีจากรายได้ ถูกต้องหรือไม่