ภาพเป็นข่าว : เตือนอย่าจับกิน! พบหนอนตัวแบนคล้ายหนอนนิวกีนีที่จันทบุรี

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 08:48 น.

Views

เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีพบหนอนตัวแบน ลักษณะคล้ายหนอนนิวกินี ตามที่เป็นข่าว แต่ไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

โดยที่คนกังวลกันเพราะ หนอนตัวแบนนิวกินี เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ เพราะมันกินหอยทากเป็นอาหาร พอมันกินหอยทากหมด มันก็เริ่มกินไส้เดือน และสัตว์หน้าดินตัวนิ่มอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพดินของเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูก

ผู้เชี่ยวชาญเตือน อย่าจับมันมากินเด็ดขาด และที่สำคัญเวลาจะทานผัดสด ผลไม้ ก็ควรล้างทำความสะอาด และสังเกตให้ดี หากพบเห็นก็ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง และหากจะกำจัดก็สามารถนำน้ำร้อน หรือเกลือโรยลงที่ตัวหนอน หนอนก็จะตาย อย่าสับหรือแยกชื้นส่วน เพราะหนอนตัวแบนมี 2 เพศในตัวเดียวกัน และสามารถขยายพันธุ์ได้อีก

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว หนอนตัวแบน หนอนนิวกีนี หนอนตัวแบนนิวกินี หนอนตัวแบนนิวกินี จันทบุรี