กรมส่งเสริมสหกรณ์แก้ปัญหาปลาสลิดล้นตลาด จ.สมุทรสาคร

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 05:13 น.

Views

เกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร ประสบปัญหาปลาสลิดล้นตลาด หลังผู้ค้าจากประเทศเวียดนาม และกัมพูชา หยุดการรับซื้อปลาสลิดจากประเทศไทย เนื่องจากการบริโภคมีปริมาณจำกัด ส่งผลให้เกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าอาหารปลาวันละ 8,000 – 20,000 บาท ต่อราย

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น หลังจากที่ได้หารือกับคณะกรรมการดำเนินการฯ ของสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว ว่าสหกรณ์ได้ใช้เงินไปกว่า 6,000,000 บาท เพื่อรับซื้อปลาสลิดจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิก 154 ราย ในปริมาณ 75 ตัน จากปริมาณรวมที่มีอยู่ประมาณ 4,600 ตัน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปและกระจายสู่ผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้มียอดสั่งซื้อจากสหกรณ์หลายจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทยอยสั่งซื้อปลาสลิดกับทางสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว และยังมีอีกหลายสหกรณ์ที่เข้ามาร่วมรับซื้อปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรสาคร อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว เพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนรับซื้อปลาสลิดจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว