นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางความร่วมมือต่อที่ประชุมอาเซียน

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 02:02 น.

Views

ประเทศไทยเสนอแนวทางความร่วมมือต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เน้นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน..