ถวายพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 02:02 น.

Views

ที่จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ซึ่งพิธีจัดขึ้นที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของฝนหลวง

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการและชาวจังหวัดพะเยา ทุกหมู่เหล่า ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 เช่นกัน