นักเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับสัญชาติไทย

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 02:02 น.

Views

เด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 คน ต่างดีใจและเดินทางเข้าพบ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังได้รับสัญชาติไทย ที่รอคอยมานานกว่า 10 ปี เนื่องจากผู้ปกครองเป็นบุคคลพลัดถิ่นชาวเมียนมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ผลักดันการให้สัญชาติไทย กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสิทธิในการศึกษาตามหลักสูตร และการประกอบอาชีพที่มั่นคงสุจริต ช่วยแก้ปัญหาสังคมให้ลดน้อยลง ซึ่งขณะนี้ยังมีผู้รอการอนุมัติสัญชาติไทย อีกกว่า 33,000 คน ที่จะต้องรอการพิจารณาอนุมัติในปีหน้า