เร่งสูบน้ำที่ท่วมขัง อ.เมืองอุทัยธานี

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 02:02 น.

Views

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ได้นำเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 จังหวัดกำแพงเพชร ไปสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังที่หมู่ 5 บ้านตะโกสูง เพื่อเร่งช่วยเหลือชาวบ้านและพื้นที่การเกษตรที่ยังถูกน้ำท่วมขังให้เข้าสู่ภาวะปกติ สามารถประกอบอาชีพปลูกพืชผักสร้างรายได้ให้เร็วขึ้น ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 5-7 วัน จึงจะสูบน้ำออกจนแห้ง เนื่องจากปริมาณน้ำท่วมขังมีมาก

ที่นครสวรรค์ ระดับน้ำในแม่น้ำสามสายหลักยังคงลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำที่เคยล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมสูงในพื้นที่ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง ขณะนี้ระดับน้ำลดลง บ้านเรือนชาวบ้านในบางจุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เนื่องจากน้ำที่ท้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนได้ไหลลงคลองธรรมชาติอีกส่วนหนึ่ง ทำให้น้ำแห้งเร็วขึ้น ส่วนน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด ในพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำในบึงไหลลงสู่แม่น้ำน่าน และแม่น้ำเจ้าพระยา ได้เร็วขึ้นและคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติในเร็วๆ นี้