ก.คลัง เตรียมแจกซิมการ์ดโทรศัพท์แก่ผู้มีรายได้น้อย หวังให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีแนวคิดที่จะแจกซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือและค่าบริการแบบรายเดือน ให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากต้องการให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น โดยใช้งานผ่านโครงข่ายของบริษัท TOT ซึ่งน่าจะส่งผลดีสำหรับการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยได้อีกทางหนึ่ง

ซึ่งเรื่องนี้ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดค่าโทรศัพท์รายเดือน หรือจะแจกจ่ายสมาร์ทโฟนให้กับผู้มีรายได้น้อยไปใช้ด้วยหรือไม่ ส่วนหลักการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 นั้น จะเน้นการเพิ่มรายได้ การหาอาชีพและให้ความรู้ เพื่อให้กลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย หลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งตามจุดมุ่งหมาย เบื้องต้นรัฐจะให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี

Tag : แจกซิมผู้มีรายได้น้อย แจกซิม ผู้มีรายได้น้อย