คอลัมน์หมายเลข 7 : ประธาน คตง.ขอทำงานปิดทองหลังพระ

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือประธาน คตง.คนใหม่ ให้สัมภาษณ์กับคอลัมน์หมายเลข 7 อีกครั้ง ถึงนโยบายการทำงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ซึ่งคณะกรรมการ คตง.เป็นผู้กำหนดว่าขณะนี้กำลังจัดทำ โดยรอให้กฎหมายการตรวจเงินแผ่นดินฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ สตง.ในปีหน้า

การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สตง. จะไม่กระทบต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

ประธาน คตง.ยังยืนยันว่า ข้อมูลตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ต้องเปิดเผยสู่สาธารณชนตามขั้นตอนกฎหมาย

ส่วนการสรรหาผู้ว่า สตง.คนใหม่แทน นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งครบวาระตั้งแต่วันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ประธาน คตง. ระบุว่าวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ จะเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่า สตง. 18 คน รวมทั้งนายพิศิษฐ์ มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยจะพิจารณาคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตและทำงานเข้าขากับ คตง.ได้ จากนั้นจะเสนอรายชื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.พิจารณา

อย่างไรก็ตาม หาก สนช.ไม่เห็นชอบกับรายชื่อที่ คตง.เสนอ ต้องส่งกลับให้ คตง. เปิดรับสมัครคัดเลือกใหม่ และเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ สนช.พิจารณา จนกว่าจะรับรองให้บุคคลใดเป็นผู้ว่า สตง.

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 ประธาน คตง. ทำงานปิดทองหลังพระ