ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกองทัพบก

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกองทัพบก โดยมี พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กองทัพบกให้ความเร่งด่วนในการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" รวมทั้งการปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเต็ม

รวมทั้งชื่นชมผลการปฏิบัติงานของกองทัพบก ทั้งในด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังรบ การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บังคับหน่วยทหารในทุกระดับ และการพัฒนาระบบการฝึกต่างๆ

พร้อมเชื่อมั่นว่า กองทัพบกจะปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาของชาติให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกองทัพชั้นนำของภูมิภาค และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไป