โคมลอยยักษ์ขนาดสูง 30 เมตร ตกเหนือเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

โคมลอยยักษ์สีขาว ติดด้วยรูปนักแสดงชาวจีน ขนาดสูง 30 เมตร หางโคมยาวกว่า 800 เมตร ตกอยู่บนยอดเขา ห่างจากสันเขื่อนภูมิพลประมาณ 5 กิโลเมตร และมีเสื้อผ้า โสร่ง ผ้าห่ม กระป๋องพลาสติก รวมกว่า 100 ชิ้น ตกอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยเขื่อนภูมิพล พบขณะเดินเท้าไปตรวจสอบเหนืออ่างเก็บน้ำ

คาดว่าโคมลอยยักษ์ถูกปล่อยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ลอยตามกระแสลมข้ามเทือกเขาถนนธงชัย แล้วไปตกเหนือเขื่อนภูมิพล ซึ่งถือว่าโชคดีที่โคมลอยไม่ตกบริเวณสายไฟฟ้าแรงสูง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของเขื่อนภูมิพล

Tag : โคมลอยยักษ์ โคมลอยตก