เตรียมเสนอร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 28 พ.ย.นี้

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 16:28 น.

Views

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ว่า ขณะนี้ กรธ. ยกร่างเสร็จทั้งฉบับแล้ว อยู่ระหว่างการทบทวน เพื่อความสอดคล้องเปรียบเทียบกับร่างกฎหมายการได้มาซึ่ง ส.ว. และข้อเสนอจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ยืนยันส่งให้ สนช. พิจารณาทั้ง 2 ฉบับ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้

นายมีชัย ยืนยันด้วยว่า การยื่นบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะต้องแสดงข้อมูลบัญชีทรัพย์ สินและหนี้สินตามปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ง ป.ป.ช. จะเป็นผู้ออกระเบียบให้มีความชัดเจน แต่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ทะเบียนรถ หรือเลขประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล

ส่วนข้อกังวลกรอบเวลา 90 วันที่พรรคการเมืองจะต้องปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เสร็จนั้น นายมีชัย ระบุว่า หากพรรคการเมืองดำเนินการไม่ทัน ก็สามารถขยายระยะเวลาด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรรคการเมืองได้ โดย กกต. อาจเสนอแก้ไขไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งต่อให้ สนช. พิจารณาปรับแก้ต่อไป

Tag : ปธ.กรธ. ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.