ปรากฏการณ์จิตอาสาช่วยเหลือสังคม

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

จิตอาสากว่า 1,500 คน ทั่วประเทศ มารวมตัวกันในงาน "รวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ" เน้นให้สังคมไม่ทอดทิ้งกัน เข้มแข็ง และมีคุณธรรม ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 สอดคล้องการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐบาลจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ งานด้านจิตอาสาประชารัฐ จะเน้นการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ และจัดการแก้ปัญหาในชุมชน ปรับเปลี่ยนค่านิยม และพฤติกรรมของสังคม

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. กล่าวว่า กระแสจิตอาสาในสังคมไทย เกิดขึ้นอย่างเด่นชัด ในห้วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และในช่วง 2-3 เดือนมานี้ เป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน คนไทยมุ่งมั่นเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และก่อนหน้านี้ ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วม หรือเหตุการณ์ที่มีคนในสังคมตกทุกข์ได้ยาก เดือดร้อน ขาดแคลน ก็จะปรากฏเป็นธารน้ำใจในสังคมไทยไม่เหือดแห้ง