เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้ามาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียน

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 18:43 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้ามาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
พิธีกร : บัญชา ชุมชัยเวทย์
แขกรับเชิญ : พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 15 พย 60 บัญชา ชุมชัยเวทย์ เดินหน้ามาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียน พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์