สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรสินค้าโอทอป และพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

เวลา 19.15 น. วานนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จลง ณ โรงแรมที่ประทับ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ในโครงการถักร้อยสร้อยรัก ธารน้ำใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ ซึ่งเป็นโครงการที่ทรงจัดขึ้น เพื่อนำรายได้สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสรับการรักษาที่ดี พร้อมทอดพระเนตรสินค้า ด็อกเตอร์น้ำจิต เพื่อสาธารณกุศล อาทิ พวงกุญแจ สบู่ และสินค้าจากด็อกเตอร์น้ำใจ เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา ที่ส่วนใหญ่เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในการนี้ ทอดพระเนตรสินค้า OTOP จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ แหนมเนือง, ปลาร้าบองผง, เค้กข้าวเม่า และเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสี บ้านเชียง ทั้งนี้ เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี, ขอนแก่น, หนองบัวลำภู และหนองคาย ที่เปิดให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ด้วย

เวลา 18.05 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จไปยังโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ไปออกหน่วยตรวจรักษาประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยวันนี้มีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 150 คน และรับบริการทันตกรรม มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงไปขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกับสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 17 คน สำหรับผู้ป่วยที่นำเฝ้าเพื่อทรงพิจารณาวินิจฉัยโรคร่วมกับคณะแพทย์ 4 คน ได้แก่ มีก้อนที่บริเวณกระดูกสันหลัง มีน้ำในสมอง ขาซ้ายอ่อนแรง และเท้าซ้ายผิดรูป, ปัสสาวะไหลย้อนเข้ากรวยไต และมีภาวะไตบวม, โรคจอประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง และโรคมะเร็งไทรอยด์ ซึ่งได้พระราชทานค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งส่งตัวเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อรักษาต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง จากนั้น ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมพระราชทานชุดของเล่น สมุดวาดภาพระบายสี กระปุกออมสิน แก่เด็กที่ผู้ปกครองนำมาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สินค้าโอทอป หน่วยแพทย์ พอ สว อุดรธานี พอ สว อุดรธานี