สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้กับ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย กระเช้าของขวัญอาหารเสริม และขนมที่ทำจากห้องเครื่องสำนักพระราชวัง ไปมอบให้กับ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม และคณะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างความปลาบปลื้มแก่ ตูน บอดี้สแลม และคณะ รวมถึงครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

โอกาสนี้ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบและทรงติดตามการวิ่งของ ตูน บอดี้สแลม และคณะ มาตลอด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำสิ่งของพระราชทานมามอบให้ในวันนี้ เพื่อเป็นกำลังใจ และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งขอให้ ตูน บอดี้สแลม และทุกคนในคณะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง และปฏิบัติภารกิจตามที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดย ตูน บอดี้สแลม ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยตนและคณะ สำหรับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 11 โรงพยาบาลของ "โครงการก้าวคนละก้าว"

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ่งของพระราชทาน ดอกไม้พระราชทาน อาทิวราห์ คงมาลัย ตูน บอดี้สแลม ก้าวคนละก้าว โครงการก้าวคนละก้าว