สวนสัตว์ขอนแก่นปล่อยกวางคืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ 16 พ.ย. 2560 เวลา 15:23 น.

Views

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เปิดเผยว่าสวนสัตว์ขอนแก่น ได้เตรียมพร้อมด้านสถานที่และวางแผนปล่อยสัตว์ตระกูลกวางเพื่อฟื้นตำนานภูเขาแสนกวางให้กลับมาอยู่คู่กับป่า เกิดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ โดยการทดลองคัดแยกสัตว์ตระกูลกวาง ไปจัดแสดงในพื้นที่ ที่มีแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่เหมาะสมให้กวางได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และที่สำคัญเพื่อให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้เรียนรู้ถึงวัฏจักรและการดำรงชีวิตของสัตว์ตระกูลกวาง และคืนป่าตามตำนาน ภูเขาแสนกวางให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ คู่กับป่าต่อไป

สำหรับภูเขาสวนกวาง เคยอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยสัตว์ป่าที่มีอยู่จำนวนมาก เช่น เสือ พังพอน อีเห็น หมูป่า นางอาย โดยเฉพาะสัตว์ป่าตระกูลกวาง ซึ่งมีอยู่ชุกชุมบนภูเขาลูกนี้ เมื่อชาวบ้านเดินป่าล่าสัตว์มักจะพบเห็นเก้งกวาง  ล่าเป็นอาหารได้ไม่ยาก จนได้ชื่อภูเขาแสนกวาง ก่อนจะกลายมาเป็นภูเขาสวนกวาง ในปัจจุบัน

Tag : กวาง ขอนแก่น สวนสัตว์