ช่อง 7 สี คว้าง 3 รางวัล ช่อสะอาด

วันที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 16:28 น.

Views

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปรา สำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี โดยมีพิธี มอบรางวัล “NACC Awards 2047” แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และ และภาคเอกชน ซึ่งช่อง 7 สี สามารถคว้า 3 รางวัลช่อสะอาดประจำปี 2560 จากการส่งผลงานเข้าประกวด แยกเป็นฝ่ายข่าว 2 รางวัล จากผลงานคอลัมน์หมายเลข 7 “ลักลอบดูดทรายจ.นครพนม” (ผู้ผลิต นายสมโภชน์ โตรักษา นางสาวอุทุมพร สุขวงกฏนายแสนฤทธิ์ ชุ้นกตัญญู และและกรีนรีพอร์ต “แฉกลวิธีนายทุนยืมมือชาวบ้านฟอกป่า”  (ผู้ผลิตนายธนพัต กิตติบดีสกุล และนายทินธนัช ศรีเที่ยงตรง) โดยคอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับรางวัลช่อสะอาด 6 ปีติดต่อกัน อีกรางวัลคือรางวัลเกียรติยศช่อสะอาดเกียรติยศ ได้แก่นายสมโภชน์ โตรักษา ส่วนรางวัลที่ 3 เป็นของฝ่ายรายการ จากการเผยแพร่ละคร “ฟ้ามีตา” ตอน “นายอำเภอปฏิวัติ”

Tag : ป.ป.ช. รางวัลช่อสะอาด คอลัมน์หมายเลข 7 กรีนรีพอร์ต