ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 พ.ย. 2560 เวลา 09:07 น.

Views

การประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งแรกนี้ ไทยตั้งเป้าที่จะผลักดันศาสตร์พระราชา ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและ นายนีเวน มิมิชา กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และการพัฒนาเป็นประธานร่วมในการเปิดการประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม พร้อมด้วยตัวแทนจากชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ สำหรับประเด็นการหารือครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและนำไปสู่การวางกรอบแนวทางในการปฎิบัติ ตลอดจนการหาหุ้นส่วนที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก ทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก รวมถึงเรื่องการสร้างความทัดเทียมทางเพศ ซึ่งฝ่ายไทยมองว่า เป็นการขยายความร่วมมือไม่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน

ไทยยังมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์อาเซียน และสร้างสัมพันธภาพในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย แต่ยังอยู่ระหว่างการหารือ เพื่อนำไปสู้ความมั่นคงและยั่งยืนภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การพัฒนาอย่างยั่งยืน แม้ไม่ใช่เรื่องที่ดูน่าตื่นเต้น หรือเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ แต่ที่ประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป มองว่า จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนที่สำคัญแก่ประชาคมโลกได้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่ตั้งเป้าให้สำเร็จภายในปี 2573

Tag : รอบรั้วรอบโลก ประชุมอาเซียน สหภาพยุโรป ไทย เจ้าภาพประชุมอาเซียน สหภาพยุโรป