ประชาชนทยอยลงทะเบียนนำสินค้ามาวางจำหน่าย ในตลาดประชารัฐทั่วประเทศ

วันที่ 18 พ.ย. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

ประชาชนและผู้ประกอบการ ยังคงทยอยลงทะเบียน นำสินค้ามาวางจำหน่าย ในตลาดประชารัฐทั่วประเทศ

จากการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนและผู้ประกอบ ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน จนถึงเมื่อวานนี้ มียอดทั้งสิ้น 43,891 คน

โดยแบ่งเป็นผู้มาลงทะเบียนแต่ละประเภทของตลาด อาทิ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้ม, ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ, ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด, ตลาดประชารัฐ Green Market, ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข, ตลาดประชารัฐ Modern Trand, ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส., ตลาดประชารัฐต้องชม, ตลาดวัฒนธรรม ประเภทสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย ได้แก่ สินค้าเกษตร, สินค้าเกษตรอินทรีย์, ผัก ผลไม้ปลอดภัย, อาหารสดแปรรูป, สินค้า OTOP, เนื้อสัตว์ หมู ไก่ ปลา อาหารทะเล ข้าวสาร ของแห้ง และเครื่องปรุงต่าง ๆ, สินค้าแปรรูปวิสาหกิจชุมชน บรรจุภัณฑ์, อาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกงและอื่น ๆ

ประเภทผู้ประกอบการ ได้แก่ เกษตรกร, ผู้มีรายได้น้อย, วิสาหกิจชุมชน, กลุ่ม OTOP, เอสเอ็มอี, พ่อค้า-แม่ค้า

สำหรับจังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, สกลนคร และ กาฬสินธุ์ ตามลำดับ

ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

Tag : ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ตลาดประชารัฐ ตลาดประชารัฐ จัดที่ไหน