กสทช.คาดอีก 5 ปี ไทยเข้ายุคดิจิทัลเต็มตัว

วันที่ 19 พ.ย. 2560 เวลา 20:09 น.

Views

กสทช. ประเมินอีก 5 ปีข้างหน้า ไทยจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว และจะสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 34,000 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีและดิจิทัล จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งการยกระดับการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย Internet of Things หรือ ไอโอที (IoT) จะเข้ามามีบทบาทในการในดำเนินชีวิต ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และของใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการนำหุ่นยนต์มาใช้ภาคการผลิตด้วย พร้อมทั้งประเมินว่าหากไทยนำระบบ IoT มาใช้จะสร้างรายได้ให้ประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 34,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปีข้างหน้า

โดย กสทช. ได้เร่งเดินหน้าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และระบบอินเทอร์เน็ต โดยร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และภาคเอกชน ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมใน 74,965 หมู่บ้าน ภายในปีหน้า, การจัดสรรคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ 1,800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ เพื่อให้นำไปใช้พัฒนาประเทศ และขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล เทียบเท่ายุโรป เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ในวันนี้ ยังมีการจัดงาน Internet of Things 2017 เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชน นำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งอุปกรณ์ภายในบ้าน ข้อมูลข่าวสาร และบริการต่าง ๆ โดยงานนี้จัดที่ BCC Hall ห้างสรรพสินค้า Central ลาดพร้าว

Tag : กสทช ไทยเข้ายุคดิจิทัล งาน Internet of Things 2017