กกต.มั่นใจเลือกตั้งท้องถิ่นมาหลังเลือกตั้ง สส. และ สว.

วันที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

เหตุผลที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ฝ่ายบริหารการเลือกตั้ง เชื่อว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่น่าจะเกิดก่อนการเลือกตั้งทั่วไป เพราะต้องเตรียมการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5-6 ฉบับ ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. หลังปีใหม่ไปแล้ว และเป็นช่วงเวลาหลังร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ปลายเดือนนี้ 

นอกจากนี้ยังต้องปรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการยุบ อบต. หรือเทศบาลอย่างไร จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในเวลาสั้นๆ 

อีกเหตุผลหนึ่งคือ การเลือกตั้ง สส. ไม่สามารถขยับเวลาออกไปได้ เพราะตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ เมื่อกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ฉบับ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ดังนั้นหากรัฐบาลให้มีเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน ก็ต้องยืดการเลือกตั้งทั่วไปออกไป

และวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้หารือเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง หลังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.จะส่งร่างกฎหมายเลือกตั้ง สส.และการได้มาซึ่ง สว.ให้ สนช. วันที่ 27 พฤศจิกายน และพิจารณาวาระแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน โดย กกต.สรุปตัวเลขพรรคการเมืองล่าสุด พบ 69 พรรค ยังคงสถานะถูกต้องตามกฎหมาย

Tag : กกต. สส. สว.