Green Report : แนวทางดูแลกระทิงเขาแผงม้า

วันที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม พระนักอนุรักษ์ ที่สร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และสร้างแนวรั้วกระทิง พาทีมข่าวสำรวจพื้นที่อาศัยของกระทิง บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในช่วงเย็นๆ จะมีกระทิงแต่ละฝูง ออกมาหากินตามแหล่งน้ำแหล่งอาคารจำนวนมาก และในฝูงกระทิงที่เราพบ มีลูกกระทิงเกิดใหม่หลายตัว

สอดคล้องกับข้อมูล กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่สำรวจพบกระทิง เพิ่มขึ้นมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดมีประมาณ 253 ตัว อาศัยอยู่แน่นพื้นที่  5,000 ไร่ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เพราะธรรมชาติการใช้ชีวิตถิ่นที่อยู่ของกระทิง 1 ตัว ต้องใช้พื้นที่ป่าประมาณ 20- 30 ไร่ จึงเกิดปัญหาประชากรกระทิงล้นป่าต้องออกมาหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่อยู่ประชิดแนวเขตป่ามากขึ้น

ประชากรกระทิงที่เพิ่มขึ้น ทำให้ภาครัฐ และเครือข่ายชาวบ้านในการอนุรักษ์กระทิงเขาแผงม้า ร่วมกันสร้างรั้วช่วยกันดูแลไม่ให้กระทิงออกจากป่า แต่ยังดูแลได้ไม่ทั่วถึงยังมีกระทิงออกมาหากินนอกเขตป่า

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงเตรียมแผนผลักดันกระทิงล้นป่า ตัวที่ออกมาอาศัยนอกเขตให้ไปอยู่อาศัยในป่าเขาภูหลวง ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับ ป่าเขาแผงม้า

ส่วนการแก้ปัญหาความแออัดของ กระทิงในป่าเขาแผงม้า ได้เตรียมฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างแหล่งอาหาร แหล่งน้ำในป่าเขาใหญ่ และทำทางเชื่อมเส้นทางธรรมชาติรอยต่อระหว่างป่าเขาแผงม้า และป่าเขาใหญ่ เพื่อให้กระทิงอพยพไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่ในป่าเขาใหญ่มากขึ้น ซึ่งแนวทางนี้เป็นการเคลื่อนย้ายกระทิงตามธรรมชาติที่ต้องใช้ระยะเวลา

ดังนั้น ในช่วงนี้จึงได้จัดทีมเฉพาะกิจ เฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน และกระทิง ไม่ให้ถูกไล่ล่ามากขึ้น และจะเร่งสร้างแนวรั้วตลอดแนวเขตป่า รวมถึงดูแลการจ่ายค่าเสียหายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก กระทิง

สำหรับผู้ที่คิดจะล่ากระทิง ซึ่งเป็นป่าคุ้มครองตามกฎหมาย ที่ห้ามล่าและห้ามครอบครองอย่างเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนมีโทษหนักจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  


Facebook  ch7greenreport

Tag : Green Report