คุรุสภาไฟเขียว! ไม่ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจอมทรัพย์

วันที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ได้พิจารณาคำสั่งศาลฎีกา ล่าสุดที่ได้ยกคำร้อง นางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ในคดีขับรถชนคนตายแล้ว พบว่าความผิดที่เกิดขึ้นไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในทางจรรยาบรรณวิชาชีพ คือ ไม่ได้เป็นความผิดต่อการทุจริตในหน้าที่ การทารุณร่างกายและจิตใจ การใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ หรือมีความผิดเกี่ยวกับเพศและยาเสพติด ดังนั้นจึงไม่สามารถถอดถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนางจอมทรัพย์ได้

ส่วนนางจอมทรัพย์ จะกลับมาสอนหนังสือได้อีกหรือไม่นั้น เบื้องต้นไม่สามารถขอกลับเข้ารับราชการได้อีก เพราะนางจอมทรัพย์ มีอายุเกิน 50 ปีแล้ว แต่หากมีการยื่นคำร้องขอกลับมาสอนหนังสืออีก ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ. ที่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
 
สำหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนางจอมทรัพย์ ทางคณะอนุกรรมการดำเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ได้อนุมัติต่ออายุใบอนุญาตให้ไปเมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา

Tag : ครูจอมทรัพย์