7 สีช่วยแชร์ : Saturday School

วันที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 15:54 น.

Views

7 สีช่วยแชร์วันนี้ เป็นเรื่องของครูอาสา ที่ใช้เวลาว่างวันเสาร์สอนหนังสือให้กับเด็ก ๆ ในวิชาที่พวกเขาถนัด ภายใต้ชื่อ "Saturday School" หรือ โรงเรียนวันเสาร์ ติดตามได้จากรายงาน

น้อง ๆ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ กำลังตั้งใจเรียนวิชาออกแบบเขียนโปรแกรม โดยโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ อายุ 20 ต้น ๆ ที่สละเวลาตั้งแต่ 09.00-12.00 น.ของวันเสาร์ที่สามารถพักผ่อน นอนตื่นสาย กับเด็ก ๆ เหล่านี้

นอกจากนี้ ยังมีวิชาวิเคราะห์นิยาย แน่นอนว่าไม่มีวิชานี้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการสอนของโรงเรียน แต่ที่ Saturday School ครูอาสาสามารถเลือกวิชาอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา ศิลปะ หรือ วิชาการ ตามความถนัดของแต่ละคน

จุดเริ่มต้นมาจาก ยีราฟ นักโปรแกรมเมอร์ที่มีโอกาสได้เป็นครูอาสาสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนตามชุมชนต่าง ๆ เลยคิดทำโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้นอกเหนือจากชั้นเรียน โดยเลือกวันเสาร์ที่เขาว่างจากการทำงานและเด็ก ๆ ว่างจากการเรียน รวมถึงชักชวนเพื่อน ๆ มาสอน

ความสำเร็จของ Saturday School เข้าสู่ปีที่ 4 มีนักเรียนมากขึ้น แต่ที่มากกว่านั้น คือ เยาวชนรุ่นใหม่ที่สมัครเข้ามาเป็นครูอาสา ปัจจุบันมีมากกว่า 200 คน แน่นอน พวกเขาไม่ได้หวังผลตอบแทน

ซึ่งทางโรงเรียนก็สนับสนุนโครงการนี้ ทั้งการจัดเตรียมอาหารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ครูอาสาต้องการ พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครอง

จากวันว่างในเช้าวันเสาร์ ที่ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ของครูอาสากลุ่มนี้ กลายเป็นจุดเล็ก ๆ ที่จะเปลี่ยนอนาคตการศึกษาไทย ให้มีความก้าวหน้า ก้าวทันสมัย ก้าวทันโลกต่อไป

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน จิตอาสา ครูอาสา ครูอาสาสอนหนังสือวันเสาร์ Saturday School สอนหนังสือฟรี โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ครูอาสา โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ โรงเรียนวันเสาร์