ตรวจพบโบราณวัตถุของไทยอีก 14 รายการในสหรัฐฯ เร่งดำเนินการขอคืน

วันที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 20:09 น.

Views

กรมศิลปากรตรวจพบโบราณวัตถุของไทยอีก 14 รายการ อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา เร่งดำเนินการขอคืน

ความคืบหน้าในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ล่าสุด สหรัฐอเมริกาได้ส่งโบราณวัตถุที่พบในพิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลูลู 17 รายการ มาให้ไทยตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบมี 14 รายการ เป็นโบราณวัตถุของไทยที่ถูกนำออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย อาทิ กระดึงสำริด อายุประมาณ 2,000 ปี และพระพุทธรูปหลายรายการ อายุตั้งแต่ 400-800 ปี ซึ่งหลังจากนี้ กรมศิลปากร จะทำหนังสือแจ้งผลตรวจสอบ และขอให้ทางสหรัฐอเมริกาตรวจสอบอีกครั้ง หากผลตรวจพิสูจน์ตรงกันว่าเป็นของไทย ทางสหรัฐอเมริกา ก็ต้องส่งโบราณวัตถุทั้งหมดคืนให้กับประเทศไทย

สำหรับโบราณวัตถุอีก 24 รายการที่ตรวจพบก่อนหน้านี้ ได้ผ่านการพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าเป็นของไทยอย่างแน่นอน และอยู่ในขั้นตอนการส่งกลับคืน และยังมีอีก 69 รายการ ที่สหรัฐอเมริกาตรวจพบ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นโบราณวัตถุของไทยที่ถูกขโมยไปหรือไม่

Tag : โบราณวัตถุ โบราณวัตถุไทยในสหรัฐ โบราณวัตถุไทยในต่างประเทศ