ทำความสะอาดหมุดแผนที่โลก เขาสะแกกรัง จ.อุทัยธานี

วันที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 16:28 น.

Views

หลังจากหมุดโลก ที่สร้างขึ้นบนยอดเขาสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้ปากกาขีดเขียนข้อความ เลอะเทอะ ทั้งที่ หมุดโลก มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งกรมแผนที่ทหารสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2457 เพื่อใช้คำนวณและแบ่งแนวเขตพิกัดแผนที่โลก 
  
โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี ร่วมล้างทำความสะอาดรอยขีดเขียนบนหมุดโลก และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ เพื่อจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจุดชมทิวทัศน์ของจังหวัดอุทัยธานี

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุทัยธานี กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอแผนงานพัฒนาหมุดโลก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดอุทัยธานี ที่สามารถมองเห็นเทือกเขาของผืนป่าห้วยขาแข้ง และขอความร่วมมือกลุ่มวัยรุ่นให้ช่วยกันอนุรักษ์ ไม่ควรขีดเขียนข้อความต่างๆ ลงบนหมุดโลก